Wartość HbA1C a średnie wartości glikemii

             

Hemoglobina glikowana (HbA1c)

HbA1c odzwierciedla średnie stężenie glukozy we krwi, w okresie około 3 miesięcy poprzedzających oznaczenie, przy czym około 60% obecnej we krwi HbA1c powstaje w ciągu ostatniego miesiąca przed wykonaniem oznaczeń.Oznaczenia HbA1c należy wykonywać co najmniej raz w roku u pacjentów ze stabilnym przebiegiem choroby,osiągających cele leczenia.  U pacjentów nieosiągających celów leczenia lub tych, u których dokonano zmiany sposobu leczenia, należy wykonywać oznaczenia HbA1c co najmniej raz na kwartał

Związek miedzy wartością HbA1C a średnimi wartościami glukozy w osoczu krwi