Przyczyny błędnych wyników pomiarów przy użyciu glukometru

Dlaczego taki wynik ? Co się mogło stać? Co było zrobione nie tak?            
 
 

Spoglądając na wyświetlacz glukometru często jesteśmy ogromnie zaskoczeni jego wskazaniem. 
Zastanawiamy się jakie błędy popełniliśmy w wyliczeniu dawki insuliny, czy łyknęliśmy tabletkę na czas, jakie inne czynniki mogły wpłynąć na wartość glikemii. 
Przyczyn takiego stanu rzeczy może być bardzo wiele. W celu ich głębszego poznania zapraszamy do odwiedzenia blogów poświęconych tematyce cukrzycy: cukrzyca.pl, pompyinsulinowe.pl oraz forum medykforum.pl   
Pamiętajmy jednak, że wynik pomiaru glikozy we krwi może być spowodowany niewłaściwym wskazaniem samego urządzenia- glukometru.Istnieje kilka czynników które mogą przyczynić do nieprawidłowych wskazań glikemii w stosunku do wartości rzeczywistej. 

Co może wpłynąć na błąd pomiaru przy użyciu glukometru: 
 • brudne ręce 
 • przecieranie miejsc nakłucia alkoholem,który nie odparował jeszcze przed pomiarem  
 • zbyt mała kropla krwi
 • próbka krwi nie może być wyciskana, pojawia się wówczas więcej płynu czyli osocza
 • stosowanie  przeterminowanych pasków testowych 
 • nieprawidłowe zakodowanie glukometru 
 • niewłaściwa temperatura otoczenia 
 • zbyt duża wilgotność powietrza 
 • urządzenie przechowywane w nieodpowiednich warunkach ( duża wilgotność)
Co więc zrobić by ustrzec się takich sytuacji w których wynik pomiaru będzie dla nas zaskoczeniem ?
 • przed wykonaniem pomiaru umyjmy dokładnie ręce. Znajdujące się na nich zabrudzenia mogą wpłynąć na wynik badania. Ręce nie powinny być również posmarowane kremem lub innymi kosmetykami
 • jeżeli do oczyszczenia miejsca z którego pobieramy próbkę krwi stosujemy alkohol, powinien on odparować przed wykonaniem pomiaru. 
 • w celu uzyskania odpowiedniej ilości krwi umyjmy ręce w ciepłej wodzie, przyśpieszy to krążenie krwi.Podczas nakłuwania mocno dociśnijmy końcówkę nakłuwacza do skóry
 • sprawdźmy termin ważności pasków testowych, poprawność ich zakodowania oraz warunki w jakich były przechowywane. 
 • wyniki pomiarów mogą obarczone być błędem w przypadku temperatury otoczenia wyższej lub niższej od podanej przez producenta. Na ogół na ekranie glukometru pojawi się w takiej sytuacji komunikat.Starajmy się uzyskać temperaturę w której wykonujemy pomiar zbliżoną do warunków pracy glukometru. Glukometry są mało odporne na niskie temperatury. Jeżeli więc w takiej przebywamy zaizolujmy go. 
 • glukometr tak jak wszystkie urządzenia elektroniczne nie powinien być przechowywany w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza. Chodzi tu o nie tylko o bezpośredni kontakt z wodą ale również pomieszczenia o podwyższonej wilgotności np: glukometr leży w łazience w której bierzemy ciepłą kąpiel i jest ona słabo wentylowana. 
Kiedy wynik dokonanego przez nas pomiaru wykracza znacząco ponad oczekiwaną przez nas wartość, powtórzmy pomiar przestrzegając przedstawionych powyżej wskazówek.