System ciągłego monitorowania glukozy

             
        
System ciągłego monitorowania glikemii stosuje się na ogół u chorych z chwiejnym przebiegiem cukrzycy oraz u osób wymagających ścisłego wyrównania metabolicznego ( np. kobiet w ciąży) w przypadku których profil glikemii nie zapewnia pełnej informacji o dobowych wahaniach stężenia glukozy we krwi. Wykonują one pomiary z określoną częstotliwością i rejestrują wyniki. Podstawą ich działania jest korelacja stężenia glukozy w płynie tkankowym i we krwi. 

Dostępne są dwa rodzaje takich systemów, wykorzystujące odrębne zasady pomiaru. 
System CGSM (Mini Med.) pracuje na podstawie techniki mikroanalizy – półprzepuszczalny cewnik umieszczony w tkance podskórnej służy do zbierania płynu tkankowego, w którym oznacza się stężenie glukozy. Wyniki takich oznaczeń są rejestrowane i odczytywane łącznie po zakończeniu 72 godzinnego cyklu ciągłego monitorowania glikemii przy użyciu urządzenia łączącego analizator z odpowiednio oprogramowanym komputerem. W systemie GluckoWatch (Cygnus Inc.) oznacza się glukozę pobieraną przez skórnie drogą elektroosmozy. System ten zapewnia pomiar glikemii w czasie rzeczywistym. 

System ciągłego monitorowania glikemii można stosować u chorych leczonych przy użyciu ciągłego podskórnego wlewu insuliny (pompy insulinowe)  oraz, w niektórych przypadkach, u osób leczonych metodą wielokrotnych wstrzyknięć. Stosowanie systemu ciągłego monitorowania glikemii zaleca się jako uzupełnienie samokontroli glikemii u chorych na cukrzycę typu 1 o chwiejnym przebiegu ze współistniejącymi częstymi epizodami hipoglikemii i brakiem świadomości hipoglikemii.