Samokontrola cukrzycy

                

Samokontrola glikemii jest integralną częścią leczenia cukrzycyChorzy leczeni metodą wielokrotnych wstrzyknięć insuliny lub przy użyciu ciągłego podskórnego wlewu insuliny powinni na co dzień wykonywać dobowy profil glikemii, obejmujący oznaczenia stężenia glukozy: rano na czczo, przed i 90–120 minut po każdym głównym posiłku oraz przed snem. Częstość i pory dodatkowych oznaczeń należy dobierać indywidualnie. System ciągłego monitorowania glikemii można stosować u chorych leczonych przy użyciu ciągłego podskórnego wlewu insuliny oraz, w niektórych przypadkach, u osób leczonych metodą wielokrotnych wstrzyknięć. Stosowanie systemu ciągłego monitorowania glikemii zaleca się jako uzupełnienie samokontroli glikemii u chorych na cukrzycę typu 1 o chwiejnym przebiegu ze współistniejącymi częstymi epizodami hipoglikemii i brakiem świadomości hipoglikemii.  Samokontrola glikemii jest również zalecana, by osiągnąć
cele terapeutyczne u chorych leczonych pojedynczymi wstrzyknięciami insuliny, doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi, dietą i dozowanym wysiłkiem fizycznym. W celu prawidłowego wykonywania kontrolnych oznaczeń glikemii chorego należy przeszkolić w zakresie obsługi glukometru, interpretacji wyników i dalszego postępowania.W przypadku glukometrów używanych do samokontroli glikemii ich kontrola powinna być przeprowadzana 2 razy w roku w placówce, w której chory jest leczony ambulatoryjnie. 

Zalecana częstość samokontroli glikemii:
  1. Wielokrotne wstrzyknięcia insuliny, Intensywna funkcjonalna insulinoterapia, niezależnie od typu cukrzycy -  wielokrotne pomiary w ciągu doby według ustalonych zasad leczenia oraz potrzeb pacjenta.
  2. Chorzy leczeni wyłącznie dietą - raz w miesiącu skrócony profil glikemii (na czczo i po głównych posiłkach)
  3. Chorzy stosujący doustne leki przeciwcukrzycowe i/lub analogi GLP - raz w tygodniu skrócony profil glikemii (na czczo i po głównych posiłkach)
  4. Chorzy na cukrzycę typu 2 leczeni stałymi dawkami insuliny - codziennie 1–2 pomiary glikemii, dodatkowo raz w tygodniu skrócony profil glikemii (na czczo i po głównych posiłkach) oraz raz w miesiącu pełny profil glikemii

Źródło : Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2011. Stanowisko PTS