Prawidłowy poziom glukozy we krwi

                  

Diagnostyka, której efektem jest rozpoznanie lub wykluczenie cukrzycy, wymaga zdefiniowania układu odniesienia do którego porównuje się wyniki wykonywanych badań. Poziomy glikemii u osób zdrowych są uwarunkowane zarówno zmiennością okołodobową, jak i pewnymi cechami osobniczymi, w tym nadwagą i otyłością. 

Prawidłowa glikemia na czczo powinna mieścić się w przedziale  60–99 mg/dl (3,4– –5,5 mmol/l)
Glikemia przygodna - oznaczona w próbce krwi pobranej o dowolnej porze dnia, niezależnie od pory ostatnio spożytego posiłku powinna wynosić < 140 mg/dl (7,8 mmol/l).
Glikemia w 120. minucie doustnego testu tolerancji glukozy powinna wynosić< 140 mg/dl (7,8 mmol/l).