Oznaczenie glukozy przy leczeniu cukrzycy

             

Bieżące monitorowanie i ocena glikemii są integralną częścią poprawnego leczenia cukrzycy, którego celem jest uzyskanie stężeń glukozy zbliżonych do wartości prawidłowych. Oznaczenie stężeń glukozy we krwi samodzielnie wykonują pacjenci.( samokontrola). Oznaczeń dokonuje się przy użyciu glukometrów. Glukometry służą do oznaczania stężenia glukozy we krwi włośniczkowej bezpośrednio po jej pobraniu przy użyciu pasków testowych stanowiących podłoże dla wszystkich substancji biorących udział w reakcji z glukozą. Właściwe prowadzenie samokontroli glikemii wymaga systematycznej edukacji pacjenta w tym zakresie oraz kontroli umiejętności posługiwania się glukometrem i błędu oznaczeń wykonywanych przy jego użyciu. Drugim niezbędnym elementem monitorowania leczenia cukrzycy jest regularne oznaczanie hemoglobiny glikowanej (HbA1c). Przestrzeganie powyższych zasad i utrzymywanie glikemii na poziomie zbliżonym do wartości prawidłowych pozwoli cieszyć się dobrym samopoczuciem oraz uchroni przed powikłaniami cukrzycowymi.