Hemoglobina glikowana (HbA1c)

             

Odsetek HbA1c odzwierciedla średnie stężenie glukozy we krwi, w okresie około 3 miesięcy poprzedzających oznaczenie, przy czym około 60% obecnej we krwi hemoglobiny glikowanej HbA1c powstaje w ciągu ostatniego miesiąca przed wykonaniem oznaczeń. Oznaczenia hemoglobiny glikowanej HbA1c należy wykonywać co najmniej raz w roku u pacjentów ze stabilnym przebiegiem choroby, osiągających cele leczenia. U pacjentów nieosiągających celów leczenia lub tych, u których dokonano zmiany sposobu leczenia, należy wykonywać oznaczenia HbA1c co najmniej raz na kwartał.

Wartości docelowe hemoglobiny glikowanej HbA1c przy leczeniu cukrzycy wynoszą:  

 a) HbA1c do 6,5% - w odniesieniu do cukrzycy typu 1, w przypadku krótkotrwałej cukrzycy typu 2.

b) HbA1c do 8,0% - w przypadku chorych w wieku > 70 lat z wieloletnią cukrzycą (> 20 lat), u których współistnieją istotne powikłania o charakterze makroangiopatii (przebyty zawał serca i/lub udar mózgu)

c) HbA1c do 6,5% - w przypadku dzieci i młodzieży

d) HbA1c do 6,1% - u kobiet planujących ciążę i będących w ciąży oraz u osób > 65 roku życia 

U chorego na cukrzycę realizując ogólne cele leczenia, należy dążyć do stopniowego wyrównania
cukrzycy, przyjmując jako docelową wartość HbA1c  do 7% 

Źródło : Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2011. Stanowisko PTS