Paski testowe – uwagi i wskazówki dotyczące przechowywania i stosowania

                    

Integralną częścią każdego glukometru są paski testowe sygnowane dla danego modelu. Glukometr bez pasków testowych staje się bezużyteczny. Każdy pomiar zawartości glukozy we krwi możliwy jest wyłącznie przy ich zastosowaniu. To właśnie w pasku testowym zachodzi reakcja enzymatyczna na podstawie której stężenie glukozy zawarte w danej próbce krwi zostaje przekształcone na sygnał możliwy do odczytania przez glukometr. 
Z tego też względy niewłaściwe ich stosowanie oraz przechowywanie w nieodpowiednich warunkach może być bezpośrednią przyczyną wystąpienia błędów pomiarowych. 

Oto kilka wskazówek pomagających uniknąć błędnych wyników przeprowadzonego pomiaru glukozy we krwi.

1. Paski testowe należy przechowywać z dala od światła słonecznego
2. Pasków testowych nie można zamrażać. Odpowiednia do przechowywania pasków jest temperatura pokojowa.Należy przechowywać je w miejscu suchym
3. Paski testowe służą do jednorazowego użytku. Nie wolno używać ich powtórnie
4. W przypadku pasków znajdujących się w zbiorczym opakowaniu, po wyjęciu paska testowego z opakowania należy zawsze zamknąć wieczko. Nie przekładać pasków do innych nie gwarantujących szczelności opakowań
5. Nie używać pasków po przekroczeniu daty ważności wydrukowanej na opakowaniu
6. Chronić paski testowe od zabrudzeń i wody. Nie dotykać ich mokrymi rękoma. Nie zginać, nie ciąć.
7.Na ogół nie należy używać pasków dłużej niż 3 miesiące od daty otwarcia opakowania. Datę przydatności pasków można zanotować na opakowaniu odliczając 3 miesiące od daty otwarcia opakowania
8.Ze względów bezpieczeństwa należy przechowywać opakowanie z paskami testowymi w miejscu niedostępnym dla dzieci
9. Paski testowe należy stosować zgodnie z ich przeznaczeniem do danego modelu 
i producenta glukometru
10. Przed zastosowaniem pasków testowych należy zapoznać się z wytycznymi zamieszczonymi w dołączonej do nich ulotce informacyjnej lub instrukcji obsługi