Temperatura a prawidłowe działanie glukometru

  

Glukometr często towarzyszy nam w różnych sytuacjach, miejscach i okolicznościach. Przebywa w różnych temperaturach i środowiskach. Ważne jest więc aby był w jak największym stopniu odporny na wpływ czynników zewnętrznych. Kluczowymi parametrami wpływającymi na pracę tego urządzenia jest temperatura i wilgotność powietrza. Warunki otoczenia w jakich przeprowadzany jest pomiar wpływają na jego wynik. 
Jeżeli parametry odbiegają od  wskazanych zakresów przez producenta urządzenie może wskazać błędne wyniki pomiarów. Najczęściej do pomiaru nie dochodzi, gdyż większość modeli nie przeprowadza pomiaru w sytuacji zbyt wysokiej lub niskiej temperatury otoczenia. 
Zakres temperatur otoczenia w zależności od modelu glukometru waha się w granicach od + 5ºC do + 45ºC

Im większy wskazany wyżej zakres temperaturowy tym większa tolerancja urządzenia na temperatury panujące podczas pomiaru. 

Zakres temperatur otoczenia nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji gdy glukometr towarzyszy nam podczas wyjazdów,wycieczek urlopów itp. Im większy zakres temperatur w jakich może on prawidłowo funkcjonować tym większy komfort jego użytkowania.