Zakres pomiarowy glukometrów

                 

Zakres pomiarowy glukometru określa graniczne górne i dolne wartości, dla których glukometr działa poprawnie.Chodzi tu oczywiście o zawartość glukozy we krwi. W sytuacji przekroczenia granic pomiarowych na wyświetlaczu glukometru zamiast wyniku  pojawia się odpowiedni komunikat.

Zakresy pomiarowe współczesnych glukometrów mieszczą się na ogół w granicach 10 -600 mg/dl. 
Można powiedzieć,że taki zakres pomiarowy jest wystarczający. Wartości wykraczające poza jego granice stanowią bowiem zagrożenie życia. Jeżeli poziomy glukozy we krwi nie są ustabilizowane i występują ostre hipoglikemie i hiperglikemie możemy wybrać aparat o dużym zakresie pomiarowym.