Wpływ wilgotności na działanie glukometru

             

Wilgotne środowisko prowadzi do awarii elektronicznych wszelkiego rodzaju sprzętu elektronicznego.

Jakie znaczenie ma wilgotność powietrza dla prawidłowego działania glukometrów ?


Producenci gleukometrów podajają pewien zakres wilgotności otoczenia w jakim urządzenie powinno przebywać i w jakim należy przeprowadzać pomiary glikemii. Wynosi on na ogół od 10% do 90 % zawartości wilgoci w powietrzu. Dolna granica podanego powyżej zakresu oznacza powietrze suche – można je odczuć poprzez uczucie suchości dróg oddechowych.Zawartość wilgoci na poziomie 90 % to powietrze wilgotne. Przekroczenie tej wartości wiąże się z wkraplaniem pary wodnej. Jeżeli więc zauważymy, że na powierzchni ścian i mebli w pomieszczeniu w którym przebywamy skrapla się woda oznacza to przekroczenie tej wartości.
Nie należy więc przechowywać gleukometru w takich warunkach. Łazienka, sauna, nie są wskazane. 

Sprawa oceny zawartości wilgoci jest wrażeniem subiektywnym. Nie dysponując urządzeniem do jej pomiaru trudno jest jednoznacznie określić poziom wilgotności powietrza. Na ogół wilgotność powietrza w prawidłowych warunkach bytowych wynosi 50 – 60 %. Nie ma więc obawy ,że gleukometr pod wpływem tego parametru będzie funkcjonował nieprawidłowo. 

Podsumowując:

  1. Zakresy wilgotności otoczenia wskazane dla prawidłowej pracy poszczególnych modeli gleukometrów są do siebie zbliżone. 
  2. Należy pamiętać, że glukometr jest urządzeniem elektronicznym i nie sprzyja jego pracy wilgotne środowisko. Powietrze o dużej zawartości wilgoci nie będzie wskazane.( łazienka, sauna, mokry plecak itp.) Nie przechowujmy glukometru w takich warunkach.  
  3. Dodatkowym atutem gleukometru będzie zastosowanie przez producenta  obudowy  chroniącej  przed podwyższoną  wilgotnością otoczenia w którym przeprowadza się pomiar. 
  4. Oprócz zakresów wilgotności wskazanych  dla glukometru należy zwrócić uwagę na takie zakresy dla pasków testowych.