Sposób pobierania próbki krwi do pomiaru

    
Poszczególne modele glukometrów mogą różnić się sposobem nanoszenia krwi na pasek testowy obecny w urządzeniu podczas pomiaru.Możemy wyróżnić dwa podstawowe  sposoby poboru próbki krwi do badania stosowane w glukometrach dostępnych na rynku.

Samoistne zasysanie krwi przez kanał paska testowego 

    
   Kropla kwi zostaje zassana podczas zbliżenia do niej paska testowego.   

Kapilara paska testowego zasysa odpowiednią ilość krwi potrzebną do wykonania pomiaru. Aby do tego doszło należy dotknąć fragmentem paska zawierającym kapilarę kroplę krwi a glukometr sam pobierze odpowiednią jej ilość.
Taki rodzaj poboru próbki krwi do badania jest wygodny i obarczony mniejszym błędem pomiarowym spowodowanym czynnikami zewnętrznymi. Jest już praktycznie powszechnie stosowanym sposobem doprowadzenia  krwi do badania realizowanego przez glukometr. Występuje w przeważającej ilości dostępnych na rynku glukometrów.
Porada 
Należy zwrócić uwagę gdzie na obszarze paska znajduje się kapilara zasysająca próbkę krwi. 
W większości modeli jest ona umiejscowiona w części końcowej. 
Takie rozwiązanie wydaje się najbardziej optymalnym z punku widzenia użytkownika i wygody pobierania krwi do badania. 
Jeżeli kapilara znajduje się w innym obszarze paska należy wziąć pod uwagę czy sposób dotykania kropli krwi będzie wygodny. W połączeniu z niewielkimi wymiarami kapilary dostarczenie krwi do pola kapilary paska może wydawać się mało poręczne. 

Nanoszenie kropli krwi na pasek testowy

               
Kropla krwi nanoszona jest na pole testowe paska       


 W tym przypadku kropla krwi nanoszona jest na powierzchnię paska testowego. Po uzyskaniu próbki krwi należy nanieść ją na pole testowe paska. Ten sposób poboru krwi może być mniej wygodny niż automatyczne jej zassanie przez pasek testowy. Podczas wykonywania pomiaru należy zachować większą równowagę ruchową związaną z precyzyjnym nanoszeniem krwi wpływającym na dokładność pomiaru. Wiąże się również z pozyskaniem większej objętości krwi do badania.