Pamieć glukometru

                     

Wyniki dokonywanych pomiarów stężenia glukozy we krwi są przechowywane w pamięci glukometru.  Na ogół pojemności pamięci glukometrów mieszczą się w szerokim przedziale od 10 do 2000 wyników pomiarów. 
Niektóre z dostępnych na rynku glukometrów nie posiada możliwości takiego gromadzenia danych. 

Porównując ten parametr techniczny nie można jednoznacznie przypisać lepszej pozycji urządzeniu przechowującemu w pamięci jak najwięcej pomiarów .
Pamieć glukometru ma służyć odtworzeniu oraz interpretacji dokonywanych wyników badań. 
Aby móc w pełni tego dokonać nie wystarczy znać tylko wyniku pomiaru. Trzeba wiedzieć kiedy został wykonany. Glukometr więc powinien posiadać możliwość odczytania daty oraz godziny wykonywania pomiaru. 
Dużą zaletą jest również możliwość ustawiania oraz odczytu wartości glikemii przez posiłkiem oraz po posiłku (2 h po posiłku) . Daje to szerszy obraz wahania glikemii w ciągu doby. 
Lepiej przedstawiają się również glukometry posiadające możliwość odczytu średnich wartości glikemii z danego przedziału czasowego np. 7,14,28 dni. Pozwala to określić pewnego rodzaju tendencję w leczeniu cukrzycy. 

Podsumowując wyżej wymienione założenia  można posunąć się o następujące stwierdzenia w kwestii pamięci glukometrów : 
  • oprócz wielkości pamięci i towarzyszącej jej ilości wyników pomiarów liczy się użyteczność przechowywanych danych pozwalająca na prawidłową interpretację wartości glikemii odniesioną do jednostki czasu. 
  • liczą się również takie funkcje jak średnia z wyników pomiarów oraz oznaczenie glikemii przed i po posiłkowej.