Objętość próbki krwi niezbędnej do wykonania pomiaru

                     

Do przeprowadzenia pomiaru za pomocą glukometrów niezbędna jest kropla krwi włośniczkowej. Określana jest ona jako objętość próbki krwi niezbędnej do wykonania pomiaru przez urządzenie. 
Dany  model glukometru wymaga więc określonej objętości krwi wymaganej  do przeprowadzenia prawidłowego pomiaru. Wielkości te są różne i wahają się w granicach od 0,3 μl do 4 μl. Jak widać rozbieżności są ponad dziesięciokrotne. Należy wziąć jednak pod uwagę przedział wielkości w jakich opisywana jest objętość krwi wprowadzanej do kapilary paska testowego.
1  μl - czyli mikrolitr to jedna milionowa część litra i jedna tysięczna część mililitra (ml). To bardzo mała objętość cieczy. 

Nie zmienia to jednak faktu,że pod tym względem przodować będą glukometry wymagające małej objętości krwi do przeprowadzenia pomiaru. Sytuacja jest szczególnie istotna dla małych pacjentów oraz osób odczuwających lęk przed nakłuciem. Uzyskanie mniejszej objętości krwi wpływa korzystnej na odczucie bólu podczas nakłuwania. Wymaga bowiem mniejszej głębokości nakłucia. 
Oprócz objętości próbki krwi niezbędnej do przeprowadzenia pomiaru należy zwrócić uwagę na sposób jej zasysania przez pasek testowy. Mała objętość krwi może wiązać się z małymi wymiarami kanału zasysającego a co za tym idzie trudnościami z odpowiednim przyłożeniem paska do uzyskanej objętości krwi.
Należy więc zwrócić uwagę czy mała kropla krwi potrzeba do badania nie przekłada się na zbyt mały kanał zasysający krew. Ważne jest również jego umiejscowienie na powierzchni  paska testowego.