Czas pomiaru glukometru

                     

Każdy diabetyk wie,że pomiar poziomu glukozy we krwi powinien być przeprowadzony możliwie jak najszybciej. W oczekiwaniu na wynik pomiaru liczy się każda sekunda..Zadowolenie lub frustracja spowodowane wartością wyświetloną przez glukometr musi nastąpić szybko. Czas pomiaru w  oferowanych na rynku  glukometrach waha się na ogół w granicach od 3 do 30 sekund. W tym przypadku prym uzyskują urządzenia wykazujące się najkrótszym czasem oczekiwania na wynik pomiaru. 

Parametr ten można ocenić w następujący sposób: 
czas pomiaru do 5 sekund - bardzo dobry czas oczekiwania na wynik 
czas pomiaru  od 5 do 10 sekund - dobry czas oczekiwania na wynik  
czas pomiaru od 10 do 20 sekund - dostateczny czas oczekiwania na wynik 
czas pomiaru powyżej 20 sekund - za długi czas oczekiwania na wynik 

W dobie szybkich zmian oraz aktywnego trybu życia możemy wymagać szybkiego czasu pomiaru przez glukometr.