Parametry techniczne glukometrów

Cechy techniczne glukometrów istotne z punktu widzenia użytkownika 

                      

Aparat do pomiaru stężenia glukozy we krwi jest urządzeniem medycznym służącym do  samodzielnego kontrolowania prawidłowego leczenia cukrzycy.Jak każde urządzenie techniczne glukometr można scharakteryzować posługując się  określonymi parametrami i cechami  technicznymi. Parametry te wpływają bezpośrednio na szybkość i  dokładność odczytu oraz prostotę i wygodę oznaczeniaRozwiązania zastosowane w glukometrach bywają różne. Każdy producent stara się wyróżnić swój wyrób z pośród konkurencji. Można jednak wyznaczyć i porównać szereg parametrów istotnych z punktu widzenia przyszłego użytkownika. 

Na uwagę zasługują następujące cechy i parametry techniczne glukometrów:

  • Sposób pobierania próbki krwi do pomiaru
  • Objętość próbki krwi niezbędnej do wykonania pomiaru
  • Wymiary i waga  urządzenia 
  • Zakres pomiaru
  • Czas pomiaru
  • Pamięć
  • Zasilanie
  • Czas działania baterii
  • Zakres temperatur i wilgotności umożliwiających prawidłowy pomiar
  • Współpraca z komputerem 
Nie bez znaczenia są również swoiste rozwiązania techniczne zastosowane w danym modelu glukometru wpływające na wygodę i prostotę użytkowania.