Nieinwazyjne metody oznaczania poziomu glukozy we krwi

                  


U dużej części chorych stężenie glukozy we krwi należy badać wielokrotnie w ciągu doby. Częste oznaczenia glikemii we kwi włośniczkowej nie rzadko uważa za kłopotliwe (ból związany z nakłuciem palca). Najczęstszym źródłem błędów są nieprawidłowe pobranie i nałożenie krwi na urządzenie przeznaczone do mierzenia stężenia glukozy. 

W związku z tym trwają prace nad opracowaniem metod nieinwazyjnego monitorowania glikemii niewymagających pobierania krwi. Obecnie te metody mają głównie charakter eksperymentalny, chociaż podjęto próby wprowadzenia niektórych z nich do praktyki klinicznej. 

Proponuje się na przykład kontrole glikemii w łzach za pomocą tak zwanego ,, inteligentnego sensora" jaki stanowi kryształ organiczny. W obecności glukozy, w fizjologicznym pH materiał ten emituje fotony światła, mogące być miarą ilości glukozy w środowisku w którym znajduje się kryształ. 
Według propozycji autorów sensor można byłoby wbudować w soczewkę kontaktową. Zmiany stężenia glukozy poprzez zmianę barwy wskaźnika wskazuje sensor znajdujący się w dolnej krawędzi takiej soczewki i związany z nim wskaźnik skonstruowany w postaci owalnej plamki.

Do najbardziej znanych metod nieinwazyjnego oznaczania glikemii nalezą również transmisyjna spektrofotometria w bliskiej podczerwieni polegająca na analizie rozproszenia i pochłaniania światła podczerwonego przechodzącego przez tkanki (za optymalne miejsca pomiaru uważa się język i wargi), spektroskopia fotoakustyczna oraz spektroskopia romanowska w której podstawą jest analiza widma rozproszenia po wzbudzeniu cząsteczek przy użyciu promieniowania laserowego.

A więc powstanie bezinwazyjnej komercyjnej metody pomiaru glukozy we krwi to kwestia czasu.

Źródło: ,,Cukrzyca, tom I" pod redakcją prof.dr.hab.med.Jacka Sieradzkiego Wydawnictwo Via Medica