Glukometr Microdot

Glukometr Microdot

                    

O glukometrze 
Jako zalety techniczne glukometru producent podaje zastosowaną w urządzeniu  technologię sensoryczną ( enzymatyczna technologia wykrywania glukozy i elektrochemiczna technika pomiaru). Kodowanie ręczne nie wymagające paska testowego, bezpieczny przycisk usuwania zużytego paska, 4 programy przypominające o teście rano i wieczorem oraz maksymalną korelację z wynikami testów laboratoryjnych.


 Parametry techniczne oraz funkcje glukometru
Sposób pobierania próbki krwi do pomiaru- samoistnie poprzez kaniulę paska testowego
Objętość próbki krwi niezbędnej do wykonania pomiaru: 0,6 μl
Zakres pomiaru: 20-525 mg/dl
Czas pomiaru: 10 sekund
Pamięć: 500 wyników pomiarów, wyliczenie średnich wartości pomiarów z 14 dni 
Zasilanie: jedna bateria CR2032
Czas działania baterii: około 1500 pomiarów  
Zakres temperatur otoczenia: od + 10ºC do + 40ºC  
Wilgotność: od 20% do 90% wilgotności względnej 

Rozwiązania zastosowane w glukometrze
Możliwość wprowadzania do pamięci dodatkowych danych np. daty/godz. podanej insuliny.
Urządzenie wyposażone w sygnalizator dźwiękowy oraz 4 programy przypominające o teście rano i wieczorem. Możliwe jest również wyliczenie średniej wyników pomiarów z 14 dni. 

Współpraca z komputerem 
Glukometr umożliwia przesyłanie wyników pomiarów z pamięci glukometru do komputera w celu analizy danych.

Gwarancja

Producent udziela bezterminowej gwarancji na urządzenie.

Pełen zestaw zawiera:

1. glukometr z baterią 
2. paski testowe
3. roztwór kontrolny
4. instrukcję obsługi
5. etui