Glukometr iXell

Glukometr iXell             
 

O glukometrze   
Jako najważniejszą cechę glukometru producent podaje funkcję automatycznego wysuwania paska testowego, ułatwiającą jego wyjęcie bez dotykania części pokrytej krwią. Pozwala to  uniknąć zagrożenia zakażeniem materiałem biologicznym, np. wirusami.Następnym wyróżnikiem urządzenia jest funkcja automatycznego alarmu,przypominająca o konieczności przeprowadzenia badania płynem kontrolnym.Funkcja ta pozwala zweryfikować czy glukometr i pasek testowy działają poprawnie jako całość.Za pomocą glukometru można również dokonywać pomiarów stężenia glukozy we krwi z miejsc na ciele innych niż opuszki palców , tzw. Alternatywnych Miejsc Nakłucia (ang. alternative site testing, w skr.AST). Specjalna nakładka przewidziana dla systemu AST ułatwia pobranie kropli krwi. Dzięki temu można pobierać krew z innej części ciała niż palec.

Parametry techniczne oraz funkcje glukometru
Sposób pobierania próbki krwi do pomiaru- samoistnie poprzez kaniulę paska testowego
Objętość próbki krwi niezbędnej do wykonania pomiaru: 0,7 μl
Wymiary urządzenia: 95 mm (dł.) x 46 mm (szer.) x 17 mm (grub.) 
Waga: 41,4 g
Zakres pomiaru: 20-600 mg/dl
Czas pomiaru: 7 sekund
Pamięć: 450 wyników pomiarów, średnie wartości pomiarów z 7,14,21,28, 60, 90 dni 
Zasilanie: jedna bateria CR2032
Czas działania baterii: około 1000 pomiarów  
Zakres temperatur otoczenia: od + 10ºC do + 40ºC - warunki robocze,  + 4ºC do + 40ºC - przechowywanie  
Wilgotność: poniżej 85% wilgotności względnej ( bez kondensacji) 

Rozwiązania zastosowane w glukometrze
Technologia 60/90 AVG
Glukometr na podstawie średnich wartości glikemii pozwala oszacować średni poziom HbA1C
Nie oznacza to jednak podania na wyświetlaczu glukometru wartości hemoglobiny glikowanej HbA1C
Urządzenie podaje średnią wartość glikemii z 60 oraz 90 dni. Na tej podstawie można oszacować przybliżoną wartość HbA1C.    

Funkcja AST (Alternative Site Testing) – alternatywne miejsca nakłucia – to funkcja umożliwiająca wykonanie badania krwi pobranej z innego miejsca w organizmie niż opuszka palca. Miejscami tymi są: dłoń, przedramię, ramię, udo, łydka.
Funkcja AST jest istotna dla tych osób, które wykonują częste pomiary stężenia glukozy we krwi. Pobieranie próbki krwi z miejsc alternatywnych może być mniej bolesne niż nakłucie opuszki palca, ponieważ unerwienie czuciowe tych obszarów jest mniejsze.
Pobranie krwi z alternatywnych miejsc nakłucia do samokontroli stężenia glukozy we krwi jest dopuszczalną opcją, jeśli badanie jest przeprowadzone:
na czczo, lub 2 h po posiłku,
co najmniej 2 godziny po przyjęciu insuliny,
co najmniej 2 godziny po wysiłku fizycznym

Współpraca z komputerem 
Glukometr jest kompatybilny z komputerem. Współpracę między urządzeniami umożliwia oprogramowanie Glucosoft 1.0. Pozwala ono przeanalizować uzyskane wyniki pomiarów stężenia glukozy we krwi, które zostały zapisane w glukometrze. Jednocześnie czynność ta umożliwia opróżnienie pamięci glukometru, celem wprowadzenia do pamięci następnych pomiarów.

Gwarancja

Producent udziela dożywotniej gwarancji na urządzenie.Dożywotnia gwarancja oznacza, iż w przypadku awarii glukometru zostanie on wymieniony pierwszemu użytkownikowi na nowy glukometr bez uwzględniania limitu czasowego.

Pełen zestaw zawiera:

1. glukometr 
2. 10 pasków testowych 
3. 25 sterylnych lancetów Glucosense
4. instrukcję obsługi
5. etui
6. skróconą instrukcję obsługi
7. nakłuwacz Glucosense
8. 1 buteleczkę płynu do badań kontrolnych Glucosense
9. przezroczystą nakładkę