Glukometr EUsure Plus

Glukometr EUsure Plus         
      

O glukometrze
Jako główne zalety glukometru Producent podaje duży i czytelny wyświetlacz, unikalny system łatwego i  bezpiecznego usuwania zużytych pasków, średnie z wyników pomiarów z 7 i 14 dni oraz wieczystą gwarancję

Parametry techniczne oraz funkcje glukometru 
Sposób pobierania próbki krwi do pomiaru automatyczne zasysanie krwi do kapilary testowej na pasku 
Objętość próbki krwi niezbędnej do wykonania pomiaru: 3,0 μl
Wymiary urządzenia: 91 mm (dł.) x 49 mm (szer.) x 15 mm (grub.)  
Waga: 50g
Zakres pomiaru: 30-600 mg/dl
Czas pomiaru: 10 sekund
Pamięć: 150 wyników pomiarów, średnie wyników  z  7, 14 dni
Zasilanie: jedna bateria CR2032
Czas działania baterii: około 1000 pomiarów  
Zakres temperatur otoczenia: temperatura robocza od + 10ºC do + 40ºC, temp. przechowywania  od 0ºC do + 70ºC 
Wilgotność: do 95% wilgotności względnej 
Próbka: pełna krew włośniczkowa 

Rozwiązania zastosowane w glukometrze

Kodowanie glukometru 
Każda partia pasków testowych stosowanych w glukometrze kodowana za pomocą klucza kodującego( klucz kodujący znajduje się w każdym nowym opakowaniu z paskami testowymi).
Średnia wartość wyników  pomiarów 
Glukometr umożliwia wyliczanie średniej wartości wyników pomiarów z kolejnych 7/14 dni.
System wysuwania zużytego paska testowego
Urządzenie wyposażone jest w  system łatwego i bezpiecznego usuwania zużytych pasków (TES),

Współpraca z komputerem 
Urządzenie nie współpracuje z komputerem.Nie ma możliwości przesyłania danych z pamięci glukometru do komputera.

Gwarancja
Producent udziela wieczystej  gwarancji  na glukometr EUsure Plus  zapewniając, że jest on wolny od jakichkolwiek wad ukrytych. 


Pełen zestaw zawiera:

  1. Glukometr
  2. Nakłuwacz 
  3. 10 lancetów 
  4. 10 pasków testowych
  5. Płyn kontrolny 
  6. Klucz kodujący