Glukometr Diagomat

Glukometr Diagomat             
       

O glukometrze
Jako główne zalety glukometru Producent podaje: łatwość obsługi, samoczynne zasysanie próbki krwi przez pasek testowy, automatyczne wyłączenie glukometru po wykonaniu ostatniej czynności, czytelny wyświetlacz, wysoką odporność na uszkodzenia dzięki systemowi amortyzującego upadki z wysokości, niewielkie wymiary i wagę urządzenia oraz wieczystą gwarancje.

Od lipca 2008 glukometr Diagomat jest produktem rekomendowanym  przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków.


Parametry techniczne oraz funkcje glukometru 
Sposób pobierania próbki krwi do pomiaru - 
automatyczne zasysanie krwi do kapilary testowej na pasku 
Objętość próbki krwi niezbędnej do wykonania pomiaru: 1,5 μl
Wymiary urządzenia: 102
 mm (dł.) x 50,0 mm (szer.) x 15 mm (grub.)  
Waga: 55,0g
Zakres pomiaru: 20-600 mg/dl
Czas pomiaru: 8 sekund
Pamięć: 300 wyników pomiarów, średnie wyników  z  7, 14, 30 dni
Zasilanie: jedna bateria CR2032
Czas działania baterii: około 1000 pomiarów  
Zakres temperatur otoczenia: od + 10ºC do + 40ºC  
Wilgotność: od 10 % do 90% wilgotności względnej 
Próbka: pełna krew włośniczkowa 

Rozwiązania zastosowane w glukometrze

Kodowanie glukometru 
Każda partia pasków testowych stosowanych w glukometrze kodowana za pomocą klucza kodującego( klucz kodujący znajduje się w każdym nowym opakowaniu z paskami testowymi).
Średnia wartość wyników  pomiarów 
Glukometr umożliwia wyliczanie średniej wartości wyników pomiarów z kolejnych 7/14/30 dni.
Alarmy przypominające
Urządzenie umożliwia ustawienie czterech alarmów przypominających o godzinie wykonania testu 
Alternatywne miejsca pobrania próbki krwi
Zestaw do pomiaru poziomu glukozy we krwi oprócz pobierania próbki krwi z opuszki palca, umożliwia wykonywanie pomiarów w próbkach krwi pobranych z tzw. alternatywnych miejsc pobrania (AST) tj.dłoń lub przedramię, dając wyniki równoważne z uzyskiwanymi z krwi z opuszek palców. 
Wyniki pomiarów uzyskiwane w próbkach krwi pobranych z alternatywnych miejsc pobrania mogą różnić się od wyników otrzymywanych z krwi opuszek palców. Różnice te mogą występować w sytuacjach, gdy stężenie glukozy we krwi ulega szybkim zmianom, tak jak ma to miejsce po posiłku, po przyjęciu insuliny, podczas wysiłku fizycznego, choroby lub obciążenia stresem.
 
Współpraca z komputerem 
Urządzenie współpracuje z komputerem. Glukometr posiada Gniazdko PC - do kabla umożliwiającego przesyłanie danych z pomiarów do komputera (oprogramowanie diagomat memo dostępne opcjonalnie)

Gwarancja
Firma Diagnosis daje wieczystą gwarancję na glukometr DIAGOMAT zapewniając, że jest on wolny od jakichkolwiek
wad ukrytych. Producent zapewnia poprawne funkcjonowanie glukometru DIAGOMAT przez okres 3 lat. Po tym
okresie lub w każdym innym przypadku, jeśli glukometr nie działa prawidłowo należy skontaktować się z Serwisem firmy Diagnosis w celu ewentualnego przeglądu glukometru lub jego wymiany na nowy model. W żadnym wypadku producent nie ponosi odpowiedzialności wobec nabywcy ani żadnej innej osoby za przypadkowe, następcze i karne szkody w jakikolwiek sposób związane z zakupem lub użytkowaniem Zestawu do pomiaru poziomu glukozy we krwi Diagomat i jego wyposażenia. Usługi w ramach gwarancji producenta wymagają uprzedniego kontaktu z firmą Diagnosis.


Pełen zestaw zawiera:

 1. Glukometr
 2. Klucz kodujący (1 szt.)
 3. Nakłuwacz (1 szt.)
 4. Lancety (10 szt.)
 5. Płyn kontrolny
 6. Instrukcję użycia glukometru
 7. Skróconą Instrukcję wykonania testu
 8. Instrukcję użycia pasków testowych
 9. Instrukcję użycia płynu kontrolnego
 10. Książkę wyników
 11. Baterie CR 232 3V,
 12. Etui