Glukometry refundowane po 1 marca 2012 roku

                     

Nowa lista refundacyjna obowiązująca po dniu 1 marca 2012 poszerza grono glukometrów dla których paski testowe zostaną objęte refundacją. Do rodziny glukometrów refundowanych dołączą następujące modele glukometrów:

Glukometr Accu Chek Active
Glukometr Accu Chek Go 
Glukometr Optium Xido
Glukometr Optium Omega
Glukometr One Touch Horizon 
Glukometr Glucocard II .

Lista leków refundowanych która wejdzie w życie po 1 marca 2012 roku zawiera więc 6 modeli glukometrów nie objętych refundacją po 1 stycznia 2012 roku. To dobra wiadomość dla właścicieli tych urządzeń medycznych. 
Ominie ich konieczność wymiany glukometrów na modele objęte wcześniejszą refundacją.
Zmiany w ustawie przewidują 216 pozycji wykluczonych po 1 stycznia 2012 roku. 
Oto pozycje które będą dodane do listy leków refundowanych. Znajdują się w nich paski testowe do wyżej wymienionych modeli glukometrów.